How efficient is your work process?

Question 1 of 6

Do you still work with paper forms?

Werk jij nog steeds met papieren formulieren?*